Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїМіністерство освіти і науки України
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Лабораторія психології особистості ім. П.Р. Чамати
Криворізький державний педагогічний університет
Кафедра загальної та вікової психології 
Заклад післядипломної освіти “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській обласній державній адміністрації”
Європейська асоціація психологів, психотерапевтів та коучів
Українська спілка психотерапевтів
Секція системної сімейної психотерапії
Секція дитячої та юнацької психотерапії
БФ “Миротворець України”
ГО “Збережи душу”
Інформаційний лист


Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у 


Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю з психології та психотерапії до Дня захисту дітей
“Фахова допомога дитині та сім’ї: проблеми й перспективи”


31 травня - 1 червня 2018 року

 

на базі Закладу післядипломної освіти “Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації…”
Мета конференції – залучення фахівців у сфері наукової та практичної психології й психотерапії до обговорення та рішення актуальних проблем сучасної науки щодо фахової допомоги дитині та сім’ї, розвиток творчої наукової співпраці між колегами, пошук нових підходів та способів вирішення складних завдань в межах заявленої проблематики в умовах глобальних змін. 
Тематичні напрямки роботи конференції: 
❏ Теорія і методологія психологічної та психотерапевтичної допомоги.
❏ Сучасне психологічне та психотерапевтичне консультування.
❏ Теорія та практика системної сімейної психотерапії. 
❏ Сім’я та соціальні інституції: психологічні аспекти. 
❏ Теорія та практика дитячої та юнацької психотерапії. 
❏ Life-коучинг, коучинг для підлітків.
❏ Робота з дітьми та сім’ями з особливими потребами. 
❏ Кризове консультування в сучасних змінних умовах.
Місце проведення конференції: м. Київ, площа Лесі Українки, 1. Заклад післядипломної освіти “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації…”
Форми участі у конференції – очна та заочна.
Робочі мови конференції - українська, англійська, російська.
Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу секцій, презентацію авторських шкіл, творчі майстерні, майстер-класи, роботу круглих столів.
Участь у конференції сертифікується закладом післядипломної освіти “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації…”. При бажанні учасники конференції можуть отримати сертифікат УСП за додаткову плату. 
Порядок роботи Конференції: 
1 день
10.00 - 10.30 Реєстрація 
10.30 - 12.00 Відкриття конференції. Пленарне засідання 
12.00 - 12.15 Кава-брейк
12.15 - 13.45 Робота в секціях психології та коучингу, психотерапії та консультування
13.45 - 15.00 Перерва на обід
15.00 - 16.30 І лінійка майстер-класів
16.30 - 16.45 Кава-брейк
16.45 - 18.00 ІІ лінійка Тематичний круглий стіл / арт-терапевтична майстерня / гра-тренінг
2 день
9.00 - 10.15 Телеміст Київ-Каліфорнія. Презентація методу Хейді Шлайфер для пар. Encounter-centered Couples Therapy
10.15 - 10.30 Кава-брейк
10.30 - 12.00 ІІI лінійка майстер-класів
12.00 - 12.15 Кава-брейк
12.15 - 13.45 ІV лінійка майстер-класів
13.45 - 15.00 Перерва на обід
15.00 - 16.30 V лінійка майстер-класів
16.30 - 16.45 Кава-брейк
16.45 - 17.30 Круглий стіл. Підбиття підсумків конференції. 


Увага ! У програмі можливі зміни.


Детальніше - за посиланням: http://psy.org.ua/conference


Для участі у конференції потрібно до 23.59 год. 28 травня 2018 року:


❏ заповнити електронну форму заявки учасника конференції;
❏ надіслати на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. відскановану (сфотографовану) електронну копію квитанції про оплату оргвнеску – назва файлу «Прізвище учасника_оргвнесок».
❏ Обов`язково! Мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт, водійське посвідчення, студентський квиток нового зразка).
Підтверджуємо документи про відрядження. Усі витрати, пов’язані з власним проїздом, харчуванням і проживанням, несуть учасники конференції або організація, що їх відряджає.
Учасникам конференції пропонується публікація тез/статей у збірнику матеріалів в паперовому та електронному вигляді.
Прийом статей здійснюється до 31 травня 2018 р. включно! 
Друк наукових статей здійснюється за кошти авторів.
Збірник матеріалів конференції можна буде отримати Укрпоштою або Новою поштою за рахунок отримувача. Самостійно забрати збірник можна за попередньою домовленістю за адресою оргкомітету: м. Київ, вул. І. Франка, 40-Б, офіс 305.
Організаційний комітет залишає за собою право відхилення матеріалів, що не відповідають тематиці конференції, оформлені не відповідно до вимог, а також отриманих після 31 травня 2018 р. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.
На одну опубліковану статтю, незалежно від числа співавторів, видається один екземпляр збірника, в якому опублікована стаття. Екземпляри для співавторів оплачуються додатково.
Вартість збірника - 85 грн. (один збірник - безкоштовно при оплаті за публікацію).
Вимоги до структури статті:
❏ постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (актуальність дослідження, теоретико-методологічне обґрунтування проблеми);
❏ аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;
❏ формулювання мети статті (постановка завдання);
❏ викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
❏ висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього напрямку.
❏ Змістові блоки тексту подаються із абзацу і виділяються напівжирним шрифтом. Посилання (у квадратних дужках) на використані літературні джерела (не менше п’яти) у тексті - обов’язкові.
Вимоги до оформлення статей до збірника наукових праць: 
❏ УДК у лівому верхньому кутку.
❏ У правому верхньому кутку - ініціали, прізвище автора (авторів). Електронна адреса автора/авторів.
❏ Назва статті мовою статті.
❏ Ініціали, прізвище автора, назва статті українською мовою. 
❏ Анотація українською мовою (5 - 10 рядків) - речення у формі висновків по дослідженню. Ключові слова українською мовою (6 - 10 слів).
❏ Ініціали, прізвище автора, назва статті англійською мовою.
❏ Анотація англійською мовою (5 - 10 рядків) - речення у формі висновків по дослідженню. Ключові слова англійською мовою (6 - 10 слів).
❏ Речення анотацій трьома мовами подаються у формі висновків: Проаналізовано … . Досліджено … . Зроблено висновок ... і.т.д.
Статті із комп’ютерним перекладом на англійську мову відхиляються!!!
❏ Текст статті із дотриманням структури статті.
❏ Список використаної літератури (оформлений відповідно до останніх вимог).
Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5.
Обсяг статті - від 5 сторінок друкованого тексту (вся стаття із анотаціями, текстом статті, літературою, відомостями про автора/авторів).


Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. І. Франка, 40-Б, оф. 305, тел. 044 360 60 10, 073 360 60 10, 098 997 10 60, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оголошення

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.