Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїШАНОВНІ КОЛЕГИ !
ЧЕРЕЗ НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
(від 26-27.09.2017р.)

Змінено дати проведення
науково-практичної конференції з міжнародною участю на тему
«БІОПСИХОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я: ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДАХ»
з 05-06 жовтня 2017 року (як повідомлялось у попередніх інформаційних листах)
на 2-3 листопада 2017 року.

Конференція відбудеться за ініціативою кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова на базі Вінницької обласної психіатричної лікарні ім.акад.О.І. Ющенка.

Конференція пройшла реєстрацію в Реєстрі УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ – посвідчення № 370 (Київ-2017).

Сертифікат (за номером реєстрації) є дійсним для нарахування балів при отриманні лікарської кваліфікаційної категорії.

В умовах реорганізації та оптимізації системи охорони здоров’я, в період участі ЗСУ в військових операціях, складного соціально-економічного положення в країні, збільшення кількості психогенних психічних розладів у різних груп населення надзвичайно важливо координувати дії всіх ланок роботи з найуразливішими контингентами та впровадити систему спеціалізованої медико-соціальної допомоги особам з афективними розладами.

На конференції будуть розглянуті актуальні питання динаміки аффективних розладів у різних категорій та вікових груп , їх психодіагностики та психокорекції. Зокрема, увага буде зосереджена на проблемах доклінічної діагностики, особливостях клінічної картини в різних групах, віковому патоморфозі, дифереціальній діагностиці, лікуванні, реабілітації та ресоціалізації при афективних розладах.

Психотерапевтична частина конференції буде представлена доповідями по проблемам тактики надання психотерапевтичної та реабілітаційної допомоги в гострий період, профілактиці ускладнень та оптимізації адаптаційного процесу.

Чекаємо на Ваші тези та статті!

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.