Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїУкраїнська Спілка Психотерапевтів (УСП) (http://usp.inf.ua/)
- дійсний член Європейської Асоціації Психотерапії (ЄАП) http://www.europsyche.org/

Секція групового психоаналізу УСП
Секція психодрами УСП
Секція індивідуальної психології за А.Адлером
Секція клієнт-центрованої терапії за К.Роджерсом
Секція системної сімейної психотерапії
Секція гештальт-терапії

Запорізький
мультимодальний проект власного досвіду
з групової психотерапії

Програма проекту отримання власного досвіду побудована у відповідності з освітніми та просвітницькими цілями УСП та узгоджена з учбовими стандартами ЄАП.

Початок проекту – 10-13.05. 2018 р.

Обов’язковою є реєстрація учасників до початку проекту!

Передбачено попереднє проведення демонстрацiйних груп за напрямками

В цілому программа складається:

Особистий досвід: 300 годин; (проект власного досвіду з групової терапії);
Теоретична підготовка: 600 годин
Пропедевтика психіатрії: 160 годин
Супервізії: 150 годин

Міжсесійна робота в територіальних робочих групах, участь в інтервізійних групах та інше відповідно до вимог секції обраного напрямку.

Необхідні години теорії рекомендовано здобувати в рамках освітніх заходів УСП та навчаючих інституцій - Львівського Психоаналітичного Інституту Ментального Здоров”я та Українського Психотерапевтичного Університету з філіями в Дніпропетровську, Києві, Львові та Харкові.

Організаційна рамка

Напрямки:

 • Груповий психоаналіз
  (http://usp.inf.ua/section/sektsiia-hrupovoho-psykhoanalizu/pro-sektsiiu)
 • Психодрама
  (http://usp.inf.ua/section/sektsiia-psykhodramy/pro-sektsiiu)
 • Індивідуальна психологія за А.Адлером
  (http://usp.inf.ua/section/sektsiia-indyvidualnoi-psykholohii-za-a-adlerom/pro-sektsiiu)
 • Клієнт-центрована терапія за К.Роджерсом
  (http://usp.inf.ua/section/sektsiia-kliient-tsentrovanoi-psykhoterapii/pro-sektsiiu)
 • Системна сімейна психотерапія
  (http://usp.inf.ua/section/sektsiia-systemnoi-simeinoi-psykhoterapii/pro-sektsiiu)
 • Гештальт-терапія
  (http://usp.inf.ua/section/sektsiia-heshtalt-terapii/pro-sektsiiu)

Місто проведення: Запоріжжя;

Кількість сесій: 10 груп власного досвіду;
Тривалість сесій: 4 дні (четвер, п’ятниця, субота, неділя), 4 подвійні сесії щодня;
Кількість годин за 5 років: 320 годин;
Частота сесій: 2 сесії на рік;
Загальна тривалість проекту: 5 років (2018-2023 рр.)

Ведучі проекту:

психотерапевти, що визнані Українською Спілкою Психотерапевтів та є в реєстрі УСП.

Супервізія проекту:

сертифіковані супервізори УСП, УКПП та ЄАП.

Склад тренерів та супервiзорiв узгоджується з органiзацiйним комiтетом проекту та секцiями за напрямками.

Проект відповідає чинному законодавству України, нормам професійної етики та вимогам Статуту УСП.

НАБІР УЧАСНИКІВ - ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНТЕРВ’Ю-ДОПУСКУ.

Критерії відбору учасників:

Вища гуманітарна чи медична освіта;
Вік не менше 21 року;
Наявність високої мотивації на навчання.

Після закінчення кожного семестру видаються посвідчення про участь за обраним напрямком психотерапії. По закінченні програми видається Сертифікат УСП, що дає право клопотати про отримання Євросертифікату з психотерапії.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мультимодальний проект власного досвіду з групової психотерапії є просвiтницькою дiяльністю з подальшим залученням до удосконалення освіти за рахунок опанування груповими методами психотерапевтичної роботи через отримання власного досвiду згiдно Європейських освiтнiх стандартiв в обраних напрямках психотерапiї.

Розрахований на:

 • спеціалістів з завершеною професійною освітою: лікарів, психологів, соціальних працівників та педагогів,
 • студентів факультетів допомагаючих професій, бажаючих здобути власний досвід,
 • психотерапевтів інших напрямків,
 • волонтерів та всіх, хто хоче покращитивласне функціонування.

Проект в першу чергу стосується осіб, які мають намір отримати завершену психотерапевтичну освіту та надавати кваліфіковану психотерапевтичну допомогу населенню, що проживає близько Сходу України.

1.2. Мультимодальний проект власного досвiду об'єднує членів УСП, зацікавлених в розвитку групової психотерапії в Запорiзькому та Південно-Східному регіоні України.

1.3. Зміст проекту не суперечить положенням статуту УСП та чинному законодавству України.

1.4. Зміст проекту спрямований на просвітницьку, інформаційну, організаційну та професійну підтримку ідентичності психотерапевтів та піклування про якість та професійність послуг, що надаються ними. Проект спрямований на створення об’єднуючого професійного психотерапевтичного поля.

1.5. Проект організовується у взаємодії з місцевою філією УСП (м. Запорiжжя).

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ПРОЕКТУ

Основною метою проекту власного досвіду є сприяння розвитку психотерапії та залучення фахiвцiв сфери психiчного здоров’я та соцiальної роботи для подальшого отримання професiйної психотерапевтичної освiти та навичок ведення груп.

Підвищення якості надання послуг з груповоїпсихотерапії в регіоні, розташованому близько Сходу України, з його пiдвищеним попитом на груповi форми роботи через велику кiлькiсть ВПО та постраждалих вiд вiйськового конфлiкту.

Забезпечення фахівців необхідною для професійної діяльності інформацієюпро загальні положення групової психотерапевтичної роботи за обраним напрямком.

Мінімізація стресів волонтерської діяльності та профілактика вигорання спеціалістів допомагаючих професій.

Всі заходи по організації здійснюються за рахунок доброчинних внесків учасників.

Оголошення

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.